Kontra Ágnes, Romvári Márton (bemutatkozás)

Kontra Ágnes, Romvári Márton (bemutatkozás)

Kontra Ágnes

A minimális mozgások rögzítése érdekel. Vásznaim, a látható és nem látható terek határán létrejövő absztrakt színkompozíciók. Érdekel a különös, élettel teli átmeneti állapotot, amikor kibontakozik, keletkezik vagy eltűnik a szemünk előtt valami. Az inspirációk a munkafolyamat során a festékanyag egymásra építéséből, a felület fejlesztéséből keletkeznek. A képek születésében a praktikus részletek az ecsetkezelés, a festékfelhordás módja a képpel eltöltött hosszú idő, a folyamat közben felmerülő technikai dilemmák legalább olyan fontos alakító erővel bírnak, mint a gondolatkoncentrátum, amit belső képként követek.

Képeimen fontos szerepet játszik az eltakarás-megmutatás kérdése. Gyakori motívum a képeimen a ‘ rés ‘.

Szeretem a gazdag asszociációs terét és szeretem azt, hogy a képen nyitva hagyott rétegekhez vagy részletekhez a néző saját történetét is hozzáteheti.

Színeim a növények vagy légköri jelenségek színeiből inspirálódnak. A formák gyakran elvonatkoztatott természeti motívumok. Az átszűrődő fény, az árnyékok játéka, vagy a mikro vagy makrokozmikus formákhoz hasonlatos jelenségek tűnnek fel. Célom hogy a képek sajátos nyelvezetükkel – mintegy hangolási képlet, a csend és megbocsátás világába vezessenek.

Romvári Márton

Sok kísérletezés után találtam rá a lakk-technikára, ami, úgy érzem, a legjobb eszköz annak a vizuális hatásnak az elérésére, amire törekszem. Mindig új világokat fedezek fel, de munkásságom során kialakult saját vizuális rendszerem egymásra épül, folytatólagos.

Bár nem tárgyiassággal foglalkozom, ez nem jelenti azt, hogy nem érdekel a valóság. Kíváncsian figyelem a változást, miközben a biomorf képzelet tartományaiban bolyongok. Újabb munkáimban térsíkok jelennek meg, festés közben egyensúlyt teremtek a „tervezett-improvizált” és a „statikusság-elmozdulás” között.

A fókusz egy pillanatra fennakad, majd elmerül a formákban, a finoman izzó színekben, a látszólagos és valóságos terekben.

Célom, hogy megmutassam az erők intenzitását, az alakzatok egymáshoz való viszonyulását, hol lebegő, hol feszesen komponált formában.

A terekkel és formákkal való játék közben, nemcsak festmények születnek, objektek, fotogramok és kollázsok színesítik kollekciómat.